X

2017年气候世界开放!

日期:
Слайд-22628
Слайд-22629
Слайд-22630.
Слайд-22631.
Слайд-22632.
Слайд-22633.
Слайд-22634.
Слайд-22635.
Слайд-22636.
Слайд-22637.
Слайд-22638.
Слайд-22639.
Слайд-22640.
Слайд-22641.
Слайд-22642
Слайд-22643
Слайд-22644

第13国际对生产领域的高级发展展览,引进空调,通风,供暖,工商制冷系统“气候世界 - 2017”,莫斯科,俄罗斯。

“气候世界” - 东欧最大的展览,致力于暖通公司&R.

参展商是HVAC-R设备的280家公司制造商和经销商,承包商 和工程公司来自25个国家。